👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد

دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد  ضوابط و مقررات تفکیک و ساختمان طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتی شهر و همچنین هدایت و کنترل عملیات عمرانی در محدوده توسعه آینده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومی، رفاه و ایمنی شهروندان و همچنین پایدار نگهداشتن ارزشهای فرهنگی و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداری ساکنان از فضای شهری مساعد و تضمین تماس آنها با محیط شهری مناسبتر در بخشهای ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی به انضمام الگوها و طرحهای تیپ تنظیم و ارائه گردیده است.1-3- ویژگیهای معماری و ساختمانی در اقلیم گرم و مرطوب:1- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:    اجتناب از انتخاب شیبهای رو به شرق یا غرب جهت احداث ساختمان    استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژی خورشیدی در فصول گرم    انتخاب مصالح مناسب برای بدنه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن کسب حرارت    استفاده از درختان خزان دار به منظور ایجاد سایه بر روی ساختمان و کاهش میزان کسب حرارت    استفاده از شکلهای کالبدی مناسب برای کاهش سطوح خار ...
دانلود پاور پوینت فرآورده های شیلات پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد پاورپوینت معماری سبز 4 مقاله درباره it جزئیات بالکن