👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

امنیت دیجیتالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

امنیت دیجیتالی

        درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به امنیت دیجیتالی می باشد. این مقاله دارای45 صفحه و به صورت word  می باشد.  فهرست مطالب 1. مقدمه 2. گواهينامه ديجيتالي 1-2. ثبت نام براي يک گواهينامه ديجيتالي 2-2. پخش کردن گواهينامه ديجيتالي 3-2. انواع مختلف گواهينامه ديجيتالي 4-2. سطوح مختلف گواهينامه هاي الکترونيکي 3. امضاي ديجيتالي 1-3. امضاي ديجيتالي از ديد برنامه نويسي 2-3. چگونه يک امضاي ديجيتالي درست کنيم؟ 3-3. نحوه عملکرد يک امضاي ديجيتال 1-3-3. نحوه ايجاد و استفاده از کليد ها 4-3. حملات ممكن عليه امضاء هاي ديجيتالي 1-4-3. حملة Key-only 2-4-3. حملة Known Signature 3-4-3. حملة Chosen Message 4-4-3. حملة Man-in-the-middle 5. مرکز صدور گواهينامه 6. رمزنگاري 1-6. اهداف CA 7. امضاي ديجتالي زيربناي امنيت تبادلات الکترونيکي 8. SSL1-8. SSL چيست؟ 1-1-8. InstantSSL 2-1-8. تکنولوژي پيشرفته تائيد کردن 3-1-8. دسترسي آنلاين به پروفايل تجاري تان 9. رمز گذاري 1-9. اجزای اصلی رمزنگاری 2-9. ال ...
پاورپوینت هندسه فرکتال تحقیق درباره شناخت ضوابط طراحی شهرک صنعتی پروژه پاورپوینت معماری اسلامی با موضوع برسی نمونه موردی کاروانسرا مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان كرامب، Cramba byssinica , Hochst دانلود مقاله تحقیقی دودکش ها