👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

دانلود پاورپوینت با موضوع الگوی برتر تدریس

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت با موضوع الگوی برتر تدریس

دانلود پاورپوینت با موضوع الگوی برتر تدریس که شامل 14 اسلاید میباشد:نوع فایل : PowerPoint' فهرست مطالب '  مقدمهمشخصات کلیمبانی نظری و عملیهدفها (کلی،جزئی،رفتاری)- انتخاب                                                       تعیین رفتار ورودی - امور مقدماتی- ارزشیابی تشخیصی و آماده سازیارائه درسجمع بندی و نتیجه گیری - ارزشیابی تکوینی- فعالیتهای تکمیلی و تعیین تکلیف  فعالیتهای خلاقانه و مهارتهای زندگیمنابع و مآخذمقدمه چون آخرین یافته های تکنوژی تعلیم و تربیت گواه این مطلب است که یادگیری عمیق و پایدارزمانی اتفاق می افتد که ضمن ایجاد انگیزش لازم در دانش آموزان برای دریافت مفهوم آموزشی مورد نظر، محوریت کار باید مبتنی بر روشهای فعال و دانش آموز محور باشد، بجاست که معلم هنگام استفاده از هر کدام از روشهای سه گانه فرایند یاددهی و یادگیری را در گروههای دانش آموزی هنرمندانه مدیریت کند و این دانش آموزان باشند که با مشورت و هدایت آموزگار خود انجام دهنده ی فعالیتهای آموزشی باشند و معلم باید جدا از متکلم وحده بودن و انتقال اطلاعات با روش سخنرانی براساس بافت جدید و رویکرد نوین تولید بسته های آموزشی و کتابهای درسی موقعیت یادگیری را طوری ترسیم کند که براساس فطرت کودکان و نزدیک به وضعیت طبیعی یادگیری باشد تا در حقیقت تولید علم و اندیشه هرچند به صورت ساده و ابتدایی در باوربچه ها نهادینه شود و آنها یاد بگیرند که درآینده برای رفع نیازهای نو در دنیایی که به شدت در حال تغییراست بیاموزند که چگونه یاد بگیرند. بعبارتی ساده تر دانش آموزان در روشهای همیار جدید فعال هستند نه منفعل و معلم فقط برنامه ریز، جهت دهنده و مدیر یادگیری است. چنین تعریفی از معلم امروزی با معلم سنتی تفاوتی فاحش دارد...

تحقیق درباره شاخه سرخس‌ها Pterophsta کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص شیپ فایل شهرستان خوی پاورپوینت تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست -23 اسلاید تحقیق درباره پنیر