👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

دانلود مقاله تحقیقی اندازه فضاهای آموزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله تحقیقی اندازه فضاهای آموزشی

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع اندازه فضاهای آموزشینوع فایل : Word تعداد صفحات : 8فهرست محتوا پیشگفتاراگر بخواهيم  معيارهاي طراحي يك پرديزه و ساختمان هاي دانشگاه را جمع آوري كنيم، و بايدها و نبايدها و محدوديت ها را شناسائي كنيم اهم آنها بدين قرارند: - سيستم آموزشي (گروهي يا دانشكده اي) بايد مشخص و سپس بر آن اساس برنامه كالبدي تهيه و تدوين گردد. - با توجه به تحولات سيستم آموزشي و علمي و متغير بودن پذيرش رشته ها و گروه ها، طرح بايد از انعطاف پذيري برخوردار باشد، به صورتي كه ايجاد تغييرات در طول عمر دانشگاه كه حدود 200 سال است و در زمان بهره برداري به سهولت امكان پذير گردد. - شرايط اقليمي محل بايد مورد توجه قرار گيرد و خصوصيات معماري و بافت مجموعه متأثر از آن باشد. ..معيارهاي طراحي ساختمانهاي آموزشيفضاي ساختمانهاي آموزشينگاهي به اندازة فضاهاي آموزشي استانداردنماهائي از فضاهاي آموزشيمنبع:

HOTEL B6 ...... شامل 2 مدل پاورپوینت معماری دیجیتال ........... کلیپ این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید. پاورپوینت کلیسای وانک پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار به همراه عکس ها پاورپوینت بررسی پیاده راه محور هفده شهریور تهران